top of page

Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

1. A Weboldal címe

http://www.permetezogepvizsga.com

 

2. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Agro-Zákány Kft.

Székhely címe: 4100 Berettyóújfalu, Nefelejcs u. 32.

Cégjegyzékszám: 09 09 026899

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Hajdú-Bihar vármegye, Debreceni Törvényszék

Adószám: 25188815-2-09

A weboldal üzemeltetője a szerződés létrejöttének kereteit biztosítja, mely a megrendelő és a szolgáltató között jön létre.

 

3. Ügyfélszolgálat/ok adatai

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Nefelejcs u. 32.

Telefon: +36 30 564-5314

E-mail: agrozakany@gmail.com

Nyitva tartása: Bejelentkezés alapján

 

4. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A vásárlás során a felhasználó, ha a Weboldal megrendelés szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Megrendelő között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem küldhet megrendelést.

 

5. A megrendelés lépései

Az ’Igénybejelentő lap permetezőgép felülvizsgálatra’ űrlap kitöltése - A megrendelés elküldése - A megrendelés visszaigazolása

 

6. Tudnivalók a megrendelésről

A Weboldalról történő megrendelés elküldéséhez nincs szükség regisztrációra. A megrendelő e-mailt növényvédő gépenként kell elküldeni. Egymás után korlátlan számú vizsgálat rendelhető.

 

7. Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a felhasználó megrendelést küld a megadott weboldalon keresztül, az informatikai rendszer a megrendelést e-mailben pillanatokon belül visszaigazolja, ezzel egyidőben adásvételi szerződés jön létre a vásárló ( továbbiakban Felhasználó) és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.) A felhasználó elfogadja, hogy az íly módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

Amennyiben változik a szolgáltató személye, a megrendelőlap nem kerül módosításra. A vizsgálat lebonyolításának részleteiről a Szolgáltató értesíti megrendelőt, szükség esetén egyeztetve a megfelelő helyszínt és időpontot. A megrendelő köteles az egyeztetett időpontban és helyszínen megjelenni. Amennyiben megrendelő nem hajlandó együttműködni az időpont, vagy helyszín egyeztetése céljából, úgy a szolgáltatás nem kerül elvégzésre, de annak összege megrendelő számára kiszámlázásra kerül.

 

8. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

9. Árak

A Weboldalon közzétett árak ÁFA nélküli (27%) nettó árak. A szervíz, munkadíj, vagy alkatrész költségek, ezen költségeken kívül kerülnek felszámításra.

 

10. Kiszállás

A kiszállási időpontok egyedi egyeztetés tárgyát képezik.

 

11. Lehetséges fizetési módok

Banki átutalás a vizsgálat után, vagy külön kérésre a helyszínen készpénzben.

 

12. Elállási tájékoztató

 Elállási jog: Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cégnév: Agro-Zákány Kft.

Székhely címe: 4100 Berettyóújfalu, Nefelejcs u. 32.

Telefon: +36 30/564-5314

E-mail: agrozakany@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

13. Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Bejelentkezés/Vizsgálat időpontja:

A felhasználó(k) neve:

A felhasználó(k) címe:

A felhasználó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

14. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

A vizsgálat módjából adódóan nincs mód a jótállási jog gyakorlására.

2024. 01. 01.

bottom of page