top of page
Old Paper Transparent

A felülvizsgálatról

Növényvédő gépek felülvizsgálat előtti ellenőrzése

Fontos a gazdálkodónak!

  • Nő a szerhatékonyság, és ezzel akár jelentősen is csökkenhet a növényvédőszer felhasználás, ami gazdaságosabb munkavégzést eredményez.

  • Javul a lefedettség, így egyenletesebb és egészségesebb lehet az állomány, növelve a termelés minőségét és hozzájárulva annak gazdaságosságához.

  • Csökken az aluldozírozás miatti rezisztencia kialakulás, a növényvédőszer-maradék azonban határérték alatt marad.

 

Fontos a környezetnek!

  • A precíz és pontos kijuttatással jelentősen csökkenhet a környezeti terhelés.

  • Az elsodródás csökkenésével a felszíni vizek és a szomszédos területek is védettebbek lesznek.

  • Csökken a szermaradék, így biztonságosabb és egészségesebb termékek kerülnek a fogyasztókhoz.

 

Mindezek mellett

  • A permetezőgépeket a kor színvonalának megfelelő műszerekkel ellenőrizzük, a vizsgálataink minden jogszabálynak és minőségbiztosítási követelménynek eleget tesznek az Európai Unió valamennyi tagállamában.

pexels-mark-stebnicki-2889442.jpg
DSCN0471.JPG

Kertészeti növényvédő gépek

Az ültetvény (kertészeti) kultúrák esetén a növényvédőszer költsége, az anyagjellegű költségeknek akár 70%‑át is elérheti. 
Ezen nagy anyagi ráfordítás, csak a megfelelő növnyvédelmi tevékenység esetén térül meg, mivel döntően a kijuttatástechnológia határozza meg a növényvédőszerek hatékonyságát.
Nagy figyelmet kell tehát fordítani nemcsak a megfelelő növényvédőszer kiválasztására és annak megfelelő időbeni, 
szakszerű felhasználására, hanem a növényvédő gépek állapotára, munkájuk minőségére, s a gépkezelők képzésére egyaránt. 

Szántóföldi növényvédő gépek

A szántóföldi kultúrák növényvédelmi költségei, a termesztési költségek 25‑30%-át is elérhetik. Ezen nagy anyagi ráfordítás, csak a megfelelő növnyvédelmi tevékenység esetén térül meg, mivel döntően a kijuttatástechnológia határozza meg a növényvédőszerek hatékonyságát. Nagy figyelmet kell tehát fordítani nemcsak a megfelelő növényvédőszer kiválasztására és annak megfelelő időbeni, szakszerű felhasználására, hanem a növényvédő gépek állapotára, munkájuk minőségére, s a gépkezelők képzésére egyaránt. Teljes körű szolgáltatásainkkal – melyeket az egész ország területén nyújtunk (a tanácsadástól és állapotfelméréstől, egészen a teljes átvizsgálásig) – kívánjuk segíteni a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek munkáját, hogy minden időben a megfelelő minőségű élelmiszerek kerülhessenek a fogyasztók asztalára.

A vizsgálatokat precíziós műszerekkel végezzük, melyek minden jogszabálynak és szabványnak (MSZ EN ISO 16122‑1:2015, MSZ EN ISO 16122‑2:2015) tökéletesen megfelelnek.

DSCN0381.JPG
IMG_20180606_165348.jpg

Jogszabályi háttér

2008 ÉVI XLVI. Törvény 17/B. § (1)

A növényvédelmi gépeket a forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítés, a használatuk során időszakos műszaki felülvizsgálatnak (a továbbiakban: műszaki felülvizsgálat) kell alávetni, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint.

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 35. § (1)

Az árutermelésben használt növényvédelmi gépeken – kivéve a kézi (ideértve a szórópisztolyos és lövellőcsöves), illetve háti növényvédelmi berendezéseket – Az Európai Unió területén történt első forgalomba hozatalt követő első öt évben egy alkalommal, ezt követően háromévente időszakos műszaki felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 35. § (2)

A felülvizsgálati eljárás meg kell, hogy felejen a mező -és erdőgazdasági gépekhez kapcsolódó, használatban lévő permetezőgépek ellenőrzéséről szóló MSZ EN ISO 16122-1:2015, MSZ EN ISO 16122-2:2015, MSZ EN ISO 16122-3:2015 és az MSZ EN ISO 16122-4:2015 szabványnak.

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 35. § (12)

Az öt évnél idősebb, nem felülvizsgált vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos.

bottom of page